முகத்தில் பூசப்படும் செயற்கை கிரீம்களால் உண்டாகும் பாதிப்புகளைப் பற்றிய விழிப்புணர்வு, வெகுஜனங்களிடையே ஓரளவு ஏற்படத் தொடங்கியிருப்பது ஆரோக்கியமான விஷயம். அதுதவிர்த்து அதிகளவில் பயன்படுத்தப்படும் உதட்டுச் சாயங்களின் (லிப்ஸ்டிக்) உண்மை நிலவரத்தைப் பற்றித் தான் இந்தக் கட்டுரை பேசப்போகிறது. செயற்கையாக உதடுகளுக்கு வண்ணம் தீட்டி அழகு பார்க்கும் நாம், அவ்வண்ணங்களில் ஒளிந்திருக்கும் பாதகங்களைப் பற்றி எண்ணிப்பார்ப்பதில்லை.  இயற்கையான உதட்டுச்சாயங்கள்: உதட்டுச்சாயம் பூசுவதென்பது சமீபத்தில் உருவெடுத்த பழக்கம் அல்ல. பழங்கால எகிப்தில், சமூக அந்தஸ்தைக் உயர்த்திக் காட்ட இயற்கைப் பொருட்களைப் பயன்படுத்தி உதட்டுச் சாயம் பூசும் வழக்கம் ...

விஞ்ஞான வளர்ச்சியை தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்திக் கொள்வதில் எந்த தவறும் இல்லை. ஆனால் முழுவதுமாக அதை மட்டுமே சார்ந்து இருப்பது மிகப்பெரிய தவறு. அதை முறையாக பயன்படுத்த தெரியாமல் இருப்பதும் தவறு தான். குறிப்பாக குளிர்ப்பதனப் பெட்டியை நாம் முறையாக தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்துகிறோமா? ’முதல் நாளில் சமைத்த கறி அமுதெனினும் அருந்தோம்’ என்பது நோய் அணுகாமல் இருப்பதற்காக எழுதப்பட்ட சித்தர் பாடல். ஆனால் இன்றைய காலத்தில், முந்தைய நாள் சமைத்த உணவுகள், நாட்கள் பல கடந்தும் குளிர்ப்பதனப் பெட்டியின் உதவியுடன், நமக்கு அமுதமாக தெரிகின்றன. உண்மை ...