இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் திரு.அருண்.மோ: எழுத்தாளர் நீலகண்டன் சார் மூலமாகத் தான் எனக்கு அறிமுகம் இவர். அவர் இவருக்குக் கொடுத்த அறிமுகம் ’நேர்மையான இளைஞர்’ என்பதே! பழகிய பிறகு தெரிந்தது, நீலகண்டன் சாரின் வார்த்தைகளில் தான் எத்தனை உண்மை என! ‘Passion’ சார்ந்து பல்வேறு துறைகளில் இயங்குபவர்களை பார்த்திருப்போம். இவரோ திரைத்துறை மீது வைத்திருக்கும் அந்த Passion அளப்பறியது! அவரின் தீராக் காதலுக்குத் தீனி போடும் வகையில், தான் உருவாக்கிய ‘தமிழ் ஸ்டுடியோ’ அமைப்பு துணை நிற்கிறது. அதில் படிக்கும் படிமை மாணவர்களும், திரைத்துறை ...

48 மணி நேரங்களைத் தாங்கிய இரண்டு நாட்களும் இடைவிடாமல் பறவைகள்… விலங்குகள்… சுற்றுச்சூழல் குறித்துப் பேசிக்கொண்டே இருந்தால் இயந்திர வாழ்க்கை குறித்த நினைவு வர வாய்ப்பிருக்கிறதா! நிச்சயம் இல்லை… அப்படி ஒரு அழகான சூழலைத் தான் சவ்வாது மலை பறவையாளர்கள் சந்திப்பு ஏற்படுத்தியிருந்தது. அதாவது பறவைகள் குறித்த தேடல் இடைவிடாமல் இருந்துக்கொண்டே இருந்தது. வெளியே பறவைகளின் குரல்கள் எதிரொலிக்க, உள்ளே பறவைகள் குறித்த உரையாடல் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக்கொண்டே இருந்தது. வெளியே பறவைகளின் குரல்… உள்ளே பறவை ஆர்வலர்களின் குரல்!… அவ்வளவே வித்தியாசம்! கோடை காலத்திற்கேற்ற ...