சங்க காலத் திருவிழா போன்ற பிரமையை ஏற்படுத்திய திருப்பத்தூர் விதைகள் மற்றும் உணவுத் திருவிழா: படையப்பா திரைப்படத்தில் இறுதிப் பகுதியில் ஒரு காட்சி இடம்பெறும்… கேமிராவை மேல் ஆங்கிலில் வைத்துக் காட்டும் போது பல நூறு மீட்டர் தூரத்துக்குக் கூட்டம் வரிசைக் கட்டி நிற்கும். அப்படியான சூழல் தான் உணவுத் திருவிழாவில்! மதிய உணவாக வழங்கப்பட்ட பத்து வகையான பாரம்பர்ய உணவுகளைச் சாப்பிடுவதற்காக பெருங்கூட்டம்! ஆரோக்கியத்திற்கான தேடல் மிகப் பெரும் அளவில் அதிகரித்திருக்கிறது என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டு அது! நூற்று மூன்று வயது விவசாயி நிகழ்வைத் ...