இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் திரு.அருண்.மோ: எழுத்தாளர் நீலகண்டன் சார் மூலமாகத் தான் எனக்கு அறிமுகம் இவர். அவர் இவருக்குக் கொடுத்த அறிமுகம் ’நேர்மையான இளைஞர்’ என்பதே! பழகிய பிறகு தெரிந்தது, நீலகண்டன் சாரின் வார்த்தைகளில் தான் எத்தனை உண்மை என! ‘Passion’ சார்ந்து பல்வேறு துறைகளில் இயங்குபவர்களை பார்த்திருப்போம். இவரோ திரைத்துறை மீது வைத்திருக்கும் அந்த Passion அளப்பறியது! அவரின் தீராக் காதலுக்குத் தீனி போடும் வகையில், தான் உருவாக்கிய ‘தமிழ் ஸ்டுடியோ’ அமைப்பு துணை நிற்கிறது. அதில் படிக்கும் படிமை மாணவர்களும், திரைத்துறை ...