சிட்டுக்குருவிகளை அதிகமாக பார்த்து, அவற்றோடு புழங்கிய மனிதர்களுக்கு அழகான நினைவுகளை “சிட்டு” புத்தகம் கொடுக்கும். சிட்டுக்களின் அழகான உலகத்தை ரசிக்க வேண்டும் என்ற ஆவலை உண்டாக்கும். யாரைக்கேட்டாலும் சிட்டுக்குருவிகளின் அழிவிற்கு காரணம் செல்போன் கோபுரங்கள் மட்டுமே என்று கூறுவதை கேட்டிருப்போம். ஆனால் உண்மை அதுவல்ல என்பதை விளக்குவதோடு, அதற்கான காரணத்தையும் தெளிவாக ஆசிரியர் ஆதிவள்ளியப்பன் அவர்கள் தெளிவுப்படுத்துகிறார். சிட்டுக்களின் உணவு… அதன் இனப்பெருக்க களியாட்டம்… ஆண் பெண் பாலினப் பாகுபாடு… அதன் கூடு… மனிதர்களோடு தொடர்பு… இப்படி சிட்டுக்குருவிகளின் வாழ்வியலையும் உணவியலையும் தெரிந்து ...