நீண்ட நாட்களாகக் கால்நடை மருத்துவர் பழனி அவர்களின் கானகத்தைக் காண திட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்தோம். காக்கைக் கூடு செழியன் அவர்கள் சில தினங்களுக்கு முன்பு அங்கு சென்று வரலாமா என்று கேட்க, சனிக்கிழமை மாலை அங்குச் செல்லும் திட்டம் உறுதியானது. பணிச்சூழல் காரணமாகத் தன்னால் வர இயலாத சூழலைத் தெரிவித்தார் மரு.பழனி அவர்கள்! நான் அங்கு இல்லை என்றாலும், நான் கொடுக்கும் வரவேற்பை விட சிறப்பான வரவேற்பை உங்களுக்கு அங்கு வழங்குவார்கள் என்றார் அவர்! மாலை நான்கரை மணிக்கு அவரது பகுதிக்குள் நுழைந்தோம்! யார் நம்மை ...